Cài đặt nhiều Font chữ thường dùng theo ý mình như vẫn hay làm trên Windows cho nhiều tài khoản trên máy tính Ubuntu cùng sử dụng.

Bước 1: chuẩn bị các Fonts cần dùng (fonts Unicode, fonts VNI, fonts ABC, …) và chép lưu vào 1 chỗ nào đó trên Ubuntu. Ví dụ: chép các Fonts mà TDMIT thường dùng trên Windows vào Thư mục FontsTCVN trên Desktop của Ubuntu.

Bước 2:
Mở Terminal, gõ vào lệnh bên dưới:
cd Desktop
sudo cp ./FontsTCVN/* /usr/local/share/fonts
Nhập Password nếu được yêu cầu
Lệnh trên sẽ sao chép tất cả các tập tin Font chữ trong thư mục “FontsTCVN” vào thư mục /usr/local/share/fonts.
Tiếp theo, đánh lệnh:
sudo cp ./FontsTongHop/* /usr/local/share/fonts
để chép tất cả các tập tin Font chữ trong thư mục “FontsTongHop” vào thư mục /usr/local/share/fonts.

Cài đặt bổ sung thêm Microsoft’s TrueType Core font.
TrueType là chuẩn font được phát triển bởi Apple và Microsoft cuối những năm 1980s. TrueType gồm các font chữ: Andale Mono, Arial, Arial Black, Comic Sans MS, Courier New, Georgia, Impact, Times New Roman, Trebuchet, Verdana và Webdings…
Thực hiện các bước sau:
Bấm tổ hợp phím Ctrl+Alt+T để mở Terminal và đánh lệnh sau để cài đặt TrueType Core Font:
sudo apt-get install ttf-mscorefonts-installer
Nhập mật khẩu của User nếu được yêu cầu.
Sau khi chạy lệnh trên, một cửa sổ thông tin về License sẽ được hiển thị. Sử dụng phím Tab để lựa chọn Ok -> nhấn Enter  -> xong chọn Yes để xác nhận cài đặt.


Ghi chú:
Sau mỗi lần cài thêm Fonts, bạn gõ lệnh:
sudo fc-cache -f -v
nhập mật khẩu của User nếu được yêu cầu  rồi nhấn Enter để hệ thống Ubuntu cập nhật các Fonts mới vừa được thêm vào.
Như vậy bạn đã cài đặt thành công các Fonts cần thiết cho Ubuntu để có thể sủ dụng tương tự như trên Microsoft Windows.

Clip hướng dẫn Thực hiện:


Link tải Fonts:
    Mật khẩu giải nén (nếu có): tdmit.com

Chúc các bạn thành công.