Mời các bạn xem Clip Hướng dẫn cài máy in LAN IP để in qua mạng nội bộ do TDMIT thực hiện.