Thông báo “Windows – Virtual Memory Minimum Too Low” xuất hiện khi dung lượng bộ nhớ ảo trên máy tính không đủ để chạy các chương trình, ứng dụng. Bộ nhớ ảo của Windows là bộ nhớ được kết hợp từ bộ nhớ vật lý (RAM) và một file ẩn trên đĩa cứng (Paging File), thường nằm ở phân vùng ổ cứng khởi động.
Khi chạy các chương trình, Windows sẽ nạp các chương trình vào bộ nhớ và cấp phát các vùng nhớ còn trống cho chương trình hoạt động. Nếu không còn vùng nhớ trống ở bộ nhớ vật lý (RAM) cũng như ở Paging File, chương trình sẽ không chạy được hoặc chạy không ổn định, và Windows sẽ đưa ra cảnh báo trên.
Khi gặp hiện tượng cảnh báo này, bạn nên tăng dung lượng bộ nhớ ảo trên máy tính bằng cách tăng dung lượng của Paging File hoặc đóng bớt các chương trình đang chạy đồng thời. Mặc định, Paging File có dung lượng tối thiểu gấp 1.5 lần dung lượng RAM, dung lượng tối đa gấp 3 lần dung lượng RAM.


Để tăng dung lượng bộ nhớ ảo của máy tính trên hệ điều hành Windows, bạn hãy thực hiện theo hướng dẫn tương ứng với hệ điều hành bạn đang sử dụng.


Hướng dẫn tăng dung lượng bộ nhớ ảo trên hệ điều hành Windows XP

Để tăng dung lượng bộ nhớ ảo của máy tính sử dụng hệ điều hành Windows XP, bạn làm theo các bước sau:
Bước 1: Bạn bấm chuột phải vào My Computer chọn Properties.

Bước 2: Trong cửa sổ System Properties, bạn bấm vào tab Advanced và chọn Settings trong mục Performance.

Bước 3: Trong cửa sổ Performance Options, bạn bấm vào tab Advanced và chọn Change trong mục Virtual memory.

Bước 4: Trong cửa sổ Virtual memory, bạn chọn Custom size. Bạn nhập dung lượng tối thiểu (Initial Size) gấp 1,5 lần dung lượng RAM của máy tính, dung lượng tối đa (Maximum size) gấp 3 lần dung lượng RAM. Sau đó chọn Set và bấm Ok để hoàn tất.
 
Sau đó cửa sổ System Control Panel Applet xuất hiện, bạn bấm Ok để đóng lại.

Bạn bấm Ok để đóng các cửa sổ. Khi cửa sổ System Settings Change xuất hiện, bạn bấm Yes để khởi động lại máy.

Lưu ý: Bạn nên tắt các chương trình đang sử dụng để tránh trường hợp mất dữ liệu trước khi bấm Yes để khởi động lại máy.

Hướng dẫn tăng dung lượng bộ nhớ ảo trên hệ điều hành Windows 7
Để tăng dung lượng bộ nhớ ảo của máy tính sử dụng hệ điều hành Windows 7, bạn làm theo các bước sau:
Bước 1: Bạn bấm chuột phải vào My Computer chọn Properties.

Bước 2: Trong cửa sổ vừa xuất hiện, bạn chọn Advanced system settings.
 
Bước 3: Cửa số System Properties xuất hiện, trong tab Advanced, mục Performance, bạn chọn Settings.

Bước 4: Trong cửa sổ Performance Options, bạn bấm vào tab Advanced và chọn Change… trong mục Virtual memory.

Bước 5: Trong cửa sổ Virtual memory, bạn bỏ dấu tick trong mục Automatically manage paging file size for all drivers, sau đó chọn Custom size.
Trong mục Custom size, bạn nhập dung lượng tối thiểu (Initial Size) gấp 1,5 lần dung lượng RAM của máy tính, dung lượng tối đa (Maximum size) 3 lần dung lượng RAM. Sau đó chọn Set và bấm Ok để hoàn tất.
 
Sau đó cửa sổ System Properties xuất hiện, bạn bấm Ok để đóng lại.

Bạn bấm Ok để đóng các cửa sổ. Khi cửa sổ Microsoft Windows xuất hiện, bạn bấm Restart Now để khởi động lại máy.

Lưu ý: Bạn nên tắt các chương trình đang sử dụng để tránh trường hợp mất dữ liệu trước khi bấm Restart Now để khởi động lại máy.
Hướng dẫn tăng dung lượng bộ nhớ ảo trên hệ điều hành Windows Vista
Để tăng dung lượng bộ nhớ ảo của máy tính sử dụng hệ điều hành Windows Vista, bạn làm theo các bước sau:
Bước 1: Bạn bấm chuột phải vào My Computer chọn Properties.

Bước 2: Trong cửa sổ vừa xuất hiện, bạn chọn Advanced system settings.

Bước 3: Cửa số System Properties xuất hiện, trong tab Advanced, mục Performance, bạn chọn Settings.

Bước 4: Trong cửa sổ Performance Options, bạn chọn tab Advanced, bấm Change…
 
Bước 5: Trong cửa sổ Virtual memory, bạn bỏ dấu tick trong mục Automatically manage paging file size for all drivers, sau đó chọn Custom size.
Trong mục Custom size, bạn nhập dung lượng tối thiểu (Initial Size) gấp 1,5 lần dung lượng RAM của máy tính, dung lượng tối đa (Maximum size) 3 lần dung lượng RAM. Sau đó chọn Set và bấm Ok để hoàn tất.
 
Sau đó cửa sổ System Properties xuất hiện, bạn bấm Ok để đóng lại.
 
Bạn bấm Ok để đóng các cửa sổ. Khi cửa sổ Microsoft Windows xuất hiện, bạn bấm Restart Now để khởi động lại máy.
Lưu ý: Bạn nên tắt các chương trình đang sử dụng để tránh trường hợp mất dữ liệu trước khi bấm Restart Now để khởi động lại máy.

Nguồn: Theo Bkav.com.vn