Batch scripting là một bộ phận rất quan trọng của Windows. Batch script là những file được thực thi bởi Command Prompt. Theo lý thuyết, mọi công việc bạn đều có thể làm được trong Windows sử dụng giao diện đồ họa cũng có thể làm được bằng cách sử dụng một batch script. Bài này sẽ giới thiệu về batch scripting trong Windows Vista hướng dẫn về việc làm cách nào để tự động back up ổ đĩa và xóa file tạm mà không cần cài đặt phần mềm. Thêm vào đó, bài này cũng hướng dẫn bạn cách back up một Website sử dụng Wget và một batch script.
Batch scripting là gì?
Đầu tiên, là giới thiệu về batch scripting, tạo một ví dụ về batch file, bạn mở Notepad (Start -> All Programs -> Accessories -> Notepad) và lưu file đó thành hello.bat trên desktop của bạn. Tại dòng đầu tiên của file hello, gõ vào echo “hello”, tại dòng thứ hai gõ vào echo “the end” và lưu lại file batch này. Khi đó file này sẽ giống như dưới đây:


Mở cmd lên (Start -> All Programs -> Accessories -> Command prompt) và gõ cd Desktop và sau đó gõ hello.bat khi đó trên màn hình command prompt sẽ hiện lên như sau:
Khi Vista thực thi một file batch, nó sẽ thực thi dòng đầu tiên trước. File hello của chúng ta sẽ in ra “hello” và “the end” lên màn hình. “Echo” là một câu lệnh đơn gianr để in một đoạn text lên màn hình. Bạn có thể tưởng tượng ra rằng batch scripting cho phép tự động làm một số công việc rất mạnh mẽ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem xét.
Tự động back up ổ đĩa
Mở Notepad lên, và gõ và dòng sau tại dòng đầu tiên cd C:\, tại dòng thứ hai gõ xcopy c: e:\backup /s /e /h /D và file của bạn sẽ như sau:
Câu lệnh này sẽ copy toàn bộ nội dung ổ đĩa C lên thư mục “backup” trên ổ đĩa E. Lưu file này lại với tên “backup.bat”, và khi bạn nhấp kép vào nó, nó sẽ tự động sao lưu toàn bộ nội dung ổ đĩa C lên ổ đĩa E của bạn. Một điểm đặc biệt thuận lợi của đoạn script này là sau lần đầu tiên bạn chạy nó, nó sẽ chỉ back up những file nào có sự thay đổi. Có nghĩa là, nó sẽ không copy toàn bộ ổ đĩa của bạn mỗi bạn chạy nó, nó chỉ copy những file có sự thay đổi.
Bạn có thể làm cho tiến trình này thực thi một cách tự động bằng cách tạo một shortcut cho nó và đặt nó vào thư mục “Startup”. Bây giờ mỗi khi bạn đăng nhập vào Vista, bất kì file nào được bạn thay đổi sẽ tự động back up, và bạn sẽ không phải lo lắng về việc mất dữ liệu nữa.
Tự động xóa file tạm
Trình Disk Cleanup Wizard thực hiện xóa file tạm rất tốt, tuy nhiên nó không xóa những file tạm mà thời gian tạo hoặc thay đổi của file tạm đó chưa được một tuần . Nếu bạn muốn lầm công việc này một cách tự đông và thường xuyên hơn, mở Notepad và gõ vào 2 dòng lệnh sau trên 2 dòng:
Cd C:\Users\%username%\AppData\Local
Rmdir /S /Q Temp
và lưu file này với tên “removeTemp.bat”. Khi đó file của bạn sẽ như sau:
Để file này tự động xóa những file tạm mỗi khi bạn khởi động hệ thống, bạn cũng làm tương tự như trên, tạo một shortcut và đưa nó vào thư mục Startup.
Tự động back up một Website sử dụng batch file và Wget
Bạn có thể tự động tạo một bản backup của một Website bằng cách sử dụng batch scripting kết hợp với chương trình Wget. Wget cho phép bạn lưu một bản backup của mỗi file của một website. Bạn có thể download Wget từ trang chủ Wget. Tạo một thư mục “C:\ServerBackup” và giải nén toàn bộ nội dung của Wget vào đó. Đây cũng là đường dẫn để lưu trữ nội dung của một Website.
Mở Notepad và gõ vào 2 dòng lệnh sau vào:
Cd C:\ServerBackup
Wget – r –k –p http://www.YourSiteName.com
và lưu lại thành file tên là “ServerBackup.bat”. Khi đó file của bạn sẽ như hình dưới đây:
Bạn cũng có thể thực hiện công việc này một cách tự động mỗi khi bạn khởi động hệ thống bằng cách tạo một shortcut vào đưa nó vào thư mục “Startup”.
Ngọc Quang (Theo Petri)
Nguồn: QuanTriMang