Việc chụp lại toàn bộ nội dung trang, nội dung bài viết, ... rất cần thiết trong nhiều tình huống, đặc biệt cần lưu "hiện trạng" nội dung trang để làm tư liệu, làm chứng cứ, ... Chụp ảnh màn hình là tính năng đã có từ lâu trên iPhone, nhưng chụp toàn màn hình để có đủ nội dung toàn trang thì từ phiên bản iOS 13 hay iPadOS 13 trở về sau mới có. 
Mời các bạn xem Clip Trải nghiệm cài đặt như sau:Chúc bạn thành công.