Khi sử dụng Excel để thống kê số liệu theo dạng Danh sách, đa số người dùng sẽ chọn phương pháp tô màu cho các dòng xen kẻ nhau để thuận tiện trong việc dò đọc, kiểm tra,  tra cứu, đặc biệt là đối với các bảng tính cần phải in ra giấy cho dễ đọc. Tuy nhiên, nếu bảng tính này không phải do người dùng tạo ra mà nó được xuất ra từ một ứng dụng nào đó hoặc bảng tính có số lượng dòng cột nhiều thì bạn không thể thao tác tô màu cho các dòng hay cột theo cách thủ công được. Khi đó, bạn hãy dùng thủ thuật thiết lập Rule để Excel tự động tô màu cho bạn.

Mời các bạn xem Clip thể hiện chi tiết về Cách xem như sau:Chúc bạn thành công.