Khi chạy ứng dụng Remote Desktop Connection thì các địa chỉ IP, Domain, … khi kết nối thì mặc định sẽ được Windows ghi nhớ dưới dạnh lịch sử. Với các địa chỉ quan trọng thì việc Ghi nhớ Lịch sử này dễ bị “dòm ngó” và dễ gây mất an toàn cho hệ thống nên các Quản trị viên thường sẽ cẩn thận xóa lịch sử kết nối RDP đi mỗi khi xong việc. Để thực hiện Xóa lịch sử RDP, bạn có thể thực hiện 1 trong 2 cách sau:

Mời các bạn xem Clip hướng dẫn cách xử lý lỗi chi tiết:

Cách 1: Chạy lệnh CMD bằng cách nhấn tổ hợp phím Windows + R và gõ lệnh cmd.exe để mở cửa sổ lệnh Command: 
Bước 1: Copy các lệnh sau :
reg delete "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Terminal Server Client\Default" /va /f
reg delete "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Terminal Server Client\Servers" /f
reg add "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Terminal Server Client\Servers"
attrib -s -h %userprofile%\documents\Default.rdp
del %userprofile%\documents\Default.rdp
del /f /s /q /a %AppData%\Microsoft\Windows\Recent\AutomaticDestinations
Bước 2: dán (Paste) vào cửa sổ Command -> Enter để thực hiện lệnh (có thể Copy 1 lần hết các lệnh hoặc Copy từng dòng lệnh).

Cách 2: Xóa Cache trong Registry và File Default.rdp
Bước 1: nhấn tổ hợp phím Windows + R và gõ lệnh Regedit để mở cửa sổ Registry
Bước 2
Vào HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Terminal Server Client\Default và xóa hết các MRU0, MRU1, ….
 
Vào HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Terminal Server Client\Servers và xóa hết các Key địa chỉ chứa trong đó:

Bước 3: Truy cập thư mục Documents -> Chọn View -> check vào mục Hidden items -> chọn và xóa  file Default.rdp

Chúc bạn thành công.