Để biết hệ thống của bạn đang sử dụng hệ điều hành Windows với phiên bản là gì, số phiên bản cụ thể đã cập nhật đến số bao nhiêu, là Windows 32 bit hay 64 bit? Bạn có thể thực hiện như sau:

Với Windows 7 hay Windows Vista
  • Vào menu Start, trong hộp Start Search nhập system rồi click vào System Information trong danh sách Programs.
  • Sau khi lựa chọn System Summary trong bảng System Information, trên cửa sổ bên phải, cột ItemValue sẽ cho bạn biết về thông tin hệ thống:
Nếu System Type bạn thấy dòng chữ x64-based PC thì hệ điều hành đang sử dụng là phiên bản 64 bit. Còn thấy x86-based PC thì hệ điều hành đang sử dụng là phiên bản 32 bit Số phiên bản của hệ điều hành xem ở mục Version. Số phiên bản chi tiết xem ở mục: Hardware Abstraction Layer

Với hệ điều hành Windows XP hay Windows Server 2003

  • Vào Start -> Run. Nhập winmsd.exe rồi nhấn OK.
  • Sau đó bạn sẽ thấy cửa sổ System Information hiện ra, chọn System Summary.
Nếu giá trị của Processor bắt đầu với x86 thì hệ thống của bạn đang sử dụng phiên bản hệ điều hành Windows 32 bit. Nếu giá trị của Processor bắt đầu với ia64 hay EM64T thì hệ thống của bạn đang sử dụng phiên bản Windows 64 bit. Số phiên bản của hệ điều hành xem ở mục Version. Số phiên bản chi tiết xem ở mục: Hardware Abstraction Layer

Lưu ý
: Để kiểm tra hệ thống phần cứng trên máy của bạn là 32bit hay 64bit bạn cần phải xem tài liệu thông số kỹ thuật đi kèm theo máy.