Bạn có một USB và không biết làm cách nào để format và mount nó trong Linux. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn thực hiện điều đó.

Điều đần tiên bạn cần làm là tìm kiếm nơi mà ổ đĩa được mount. Để thực hiện điều này chúng ta chạy câu lệnh sau:
# tail -F /var/log/messages
Khi bạn cắm một ổ đĩa vào trong máy tính, có một thông điệp hiện ra nói rằng ổ đĩa này sẵn có tại /dev/sdc1. Vì vậy bước tiếp theo là format ổ đĩa đó. Có một số định dạng ổ đĩa có thể được đọc và ghi bởi Linux, nhưng với Windows thì có nhiều rắc rối hơn. Vì vậy chúng ta nên sử dụng định dạng ổ đĩa mà có thể làm việc tốt với cả hai hệ thống này. Ở đây chúng ta sẽ dùng FAT. Để định dạng ổ đĩa thành FAT chúng ta chạy câu lệnh sau:

# mkfs.vfat /dev/sdc1
Sau một vài phút ổ đĩa với định dạng mới đã sẵn sàng sử dụng. Bây giờ chúng ta sẽ mount nó, chúng ta cần tạo một thư mục để mount:
# mkdir /media/usbdisk
Để mount ổ đĩa này đến thư mục này, chúng ta chạy câu lệnh sau:
# mount -t vfat /dev/sdc1 /media/usbdisk
Bây giờ ổ đĩa cứng mới của chúng ta đã được format, mount và sẵn sàng sử dụng. Bạn có thể sao chép dữ liệu lên nó và sau đó unmount nó:
# umount /media/usbdisk
Chú ý: Bước cuối cùng này rất quan trọng. Nếu bạn rút ổ đĩa ra mà không unmount nó, bạn có thể gây nguy hại cho dữ liệu trong ổ đĩa đó.

Nếu đây là một thiết bị lưu trữ USB thường sử dụng, bạn có thể thiết đặt cho thiết bị này được mount một cách tự động khi khởi động vào Linux. Để thực hiện điều này bạn thêm một dòng như dưới đây vào file /etc/fstab:

/dev/sdc1 /mnt/usbdrive vfat defaults 0 0
Bây giờ ổ đĩa của bạn sẽ tự động được mount đến hệ thống Linux, và bạn có thể tạo một bản sao lưu mà không có bất kì sự lo lắng nào về việc mount đến một thiết bị.
Ngọc Quang (Theo Simplehelp)
Nguồn: QuanTriMang