Đây là 2 món “đồ chơi” không thể thiếu khi cần theo dõi các tiến trình đang hoạt động trên máy của bạn. Mỗi chương trình có 1 số tính năng riêng vì thế nếu kết hợp sử dụng cả 2 chương trình sẽ hiệu quả vô cùng. Ví dụ: bạn có thể biết máy của bạn đang chạy những ứng dụng gì, đang chạy tiến trình nào, tiến trình đó đang gọi chạy dịch vụ nào, đang dùng module nào,… và tất nhiên khi có chương trình lạ , virus hay trojan xâm nhập bạn cũng dễ dàng kiểm tra. Bạn có thể dừng tiến trình hay ứng dụng nào đó “tức thì” chỉ bằng 1 thao tác đơn giản là “Kill Process”, thậm chí có thể bắt 1 tiến trình hay ứng dụng nào đó “chạy từng bước” cho bạn xem, cho bạn kiểm tra, …

Process Explorer: Hiển thị ứng dụng, các tiến trình đang chạy, hỗ trợ xem các dịch vụ (Service) do tiến trình gọi khi chạy.

Advanced Process Controller: Hiển thị ứng dụng, các tiến trình đang chạy, hỗ trợ xem chi tiết các module do ứng dụng hay tiến trình đang sử dụng.
Cửa sổ cho biết chi tiết các module đang được sử dụng bởi một tiến trình, ứng dụng nào đó do bạn chỉ định
Lưu ý: chương trình này có thể có tác dụng “ngược” nếu bạn không biết sử dụng, sử dụng không đúng cách hoặc sử dụng cho mục đích nào đó được xem là “không tốt”.