Thường thì trên Windows để ẩn File hay Folder không cho hiển thị thì người dùng đặt cho nó thuộc tính ẩn bằng cách Click phải vào File hay Folder -> Chọn Properties -> Đánh dấu chọn vào mục Hidden để đặt. Khi cần gỡ làm ngược lại, tức là Click phải vào File hay Folder -> Chọn Properties -> bỏ dấu chọn ở mục Hidden. Tuy nhiên, khi bị Virus đặt thuộc tính ẩn thì người sử dụng không thể nào cho nó hiển thị lại được do mục Hidden bị mờ đi. Khi đó thì bạn có thể nghĩ đến công cụ FixAttrb của BKAV để gỡ nó. Cách sử dụng đơn giản, chạy file FixAttrb rồi chọn ổ đĩa cần gỡ các file hay Folder bị đặt thuộc tính ẩn, sau đó chọn OK thì chương trình sẽ tự động gỡ, công cụ này chạy rất nhanh nên bạn sẽ không phải mất nhiều thời gian đợi lâu.Tải về: FixAttrb (28KB)