TDMIT - Trong trường hợp bạn có nhiều hơn 1 địa chỉ mail cần quản lý thông qua Outlook Express thì việc phân chia hộp thư của từng mail vào trong từng Folder riêng là rất cần thiết. Nếu có nhều hơn 1 tài khoản mail thì khi nhận thư về thì tất cả các thư đều được Outlook Express cho chung vào hộp Inbox, thật bất tiện. Trong bài viết này chúng ta sẽ cấu hình để đưa các thư của từng địa chỉ vào từng Folder riêng tương ứng cho dễ sử dụng và dễ quản lý.
Để tạo ra một hoặc nhiều folder riêng cho từng hộp thư trong Outlook Express . Chúng ta làm như sau sau: từ giao diện chính của Outlook Express, chọn Tools -> Message Rules ->Mail:

Nếu bạn mới tạo Rule đầu tiên thì cửa sổ New Mail Rules sẽ xuất hiện (nếu đã có Rule trước rồi thì cửa sổ Message Rules xuất hiện -> chọn thẻ Mail Rules-> nhấn nút New-> để cửa sổ New Mail Rules xuất hiện) :

Bạn tiến hành chọn các thông số trong cửa sổ này như sau:
1. Trong ô "Select the Conditions for your rule", tích chọn ô "Where the To line contains people", tiếp đó kích vào link "contains people" trong khung "Rule Description" để điền địa chỉ hộp thư của bạn vào rồi nhấn nút Add.
2. Trong ô "Select the Actions for your rule", Quý khách tích chọn ô "Move it to Specified folder", tiếp đó kích vào link "Specified" trong khung "Rule Description" để chọn folder lưu thư rồi nhấn nút OK.
3. Lúc này Nhấn nút Apply Now rồi Apply Now 1 lần nữa để áp dụng.
Lập lại các bước trên để tạo Rule khác tương ứng với Folder và hộp thư của mail khác.