Chuyển đến nội dung chính

Infix Pro Advanced PDF Editor - Chỉnh sửa nội dung file PDF một cách dễ dàng.

Trên thực tế, khi cần chỉnh sửa file PDF chúng ta thường dùng các ứng dụng chuyển đổi ngược file trở lại dạng file của Office như Word hay Excel. Tuy nhiên, do số font chữ sử dụng trong các văn bản tiếng Việt rất phong phú và đa dạng, nên trong quá trình chuyển đổi đa phần cho ra kết quả với font chữ bị lỗi  nên có khi phải dùng rất nhiều ứng dụng kết hợp thì mới đạt được kết quả như mong muốn.

Infix Pro Advanced PDF Editor là công cụ giúp bạn chỉnh sửa file PDF thật dễ dàng như trong Word, qua việc cung cấp sẵn rất nhiều công cụ cần thiết như: Text tool ( để hiệu chỉnh văn bản), New text tool (để thêm văn bản vào vị trí bạn mong muốn), Hand Tool (kéo văn bản bằng tay), Zoom Tool (phóng to văn bản; khi muốn thu nhỏ văn bản thì giữ thêm phím Ctrl), Crop Tool (cắt xén một phần văn bản), Sticky Note Tool (thêm ghi chú), Hyperlink Tool (thêm liên kết), Selection Tool (chọn đối tượng), Rotate Object (xoay đối tượng), Pipette Tool và Change Color (chỉnh lại màu sắc, hình ảnh trong file PDF).

http://i396.photobucket.com/albums/pp44/tdmit/IPE.jpg

Tải về: Infix Pro Advanced PDF Editor 4.11 (22.76MB)

Nhận xét