Chuyển đến nội dung chính

Winrar 3.9 Pro - "Thích hợp" cho Windows XP, Windows Server, Windows Vista và Windows 7

Phần mềm chạy trên hệ điều hành Windows dùng để nén và giải nén file, folder. File nén và giải nén chủ lực là dạng RAR. Ngoài ra cũng hỗ trợ nhiều định dạng nén khác. Đặc biệt phiên bản này "thích hợp" cho nhiều loại Windows như: Windows XP, Windows Server, Windows Vista và Windows 7 chứ không như những anh trước khi cài cho Windows Vista hay Windows 7 thì không thể nào cr... được.
Lưu ý: Chương trình Winrar 3.9 Pro được nén bằng Winrar (do có nhiều file). Nếu máy của bạn chưa có chương trình giải nén thì có thể dùng tạm bản Winrar 3.7 (Trial) tại đây để cài và giải nén cho gói  cài Winrar 3.9 Pro.

Nhận xét