Chuyển đến nội dung chính

Tài liệu hướng dẫn cấu hình ADSL - Wireless Router hiệu D-Link bằng Tiếng Việt


D-Link DWL-3200AP
: Có khả năng hoạt động 1 trong 3 chế độ của mạng Wireless : Access Point, WDS (Wireless Distribution System) with AP, hoặc WDS mode.
http://i396.photobucket.com/albums/pp44/tdmit/DWL-3200AP.jpg

D-Link DIR - 300 và D-Link DIR - 615: Wireless Router
http://i396.photobucket.com/albums/pp44/tdmit/DIR-615.jpg

Nhận xét