Chuyển đến nội dung chính

Fireworks Free Screensaver - Screen Saver trình diễn nhiều màn bắn pháo hoa tuyệt đẹp.

Fireworks Free Screensaver là phần mềm tạo Screen Saver trình diễn nhiều màn bắn pháo hoa tuyệt đẹp.

Sau khi cài đặt chương trình thành công, theo mặc định Fireworks Screensaver sẽ là trình bảo vệ màn hình chính. Trước khi xem hiệu ứng pháo hoa, người dùng có thể chỉnh các thông số có trong chương trình bằng việc vào Display Properties chọn thẻ Screen Saver rồi bấm vào Setting.Nhận xét