Chuyển đến nội dung chính

Autorun Virus Remover - Phòng chống virus Autorun 1 cách hiệu quả.

Autorun Virus Remover là chương trình có khả năng ngăn chặn virus, các chương trình nguy hiểm tấn công thông qua đường USB. Khi các thiết bị USB gắn vào máy tính, Autorun Virus Remover sẽ tự động quét, khóa và xóa những virus, trojan và mã độc tự chạy. Ngoài ra, bạn còn có thể dùng Autorun Virus Remover để quét ổ cứng và thiết bị USB ( như Pen drive, Thẻ nhớ) bị nhiễm virus Autorun.inf làm cho không thể mở được bằng cách Double chuột. Autorun Virus Remover còn có chức năng để bạn tắt USB một cách an toàn hoặc tắt USB bắt buộc mà cách tắt thông thường không thể thực hiện được.
http://i396.photobucket.com/albums/pp44/tdmit/AutorunVirusRemove.jpg?t=1234336749


Autorun Virus Remover provides protection against any malicious programs trying to attack via USB drive. When a USB device is inserted into your computer, Autorun Virus Remover will automatically scan it, block and delete autorun virus, trojans, and malicious code. Also, it can detect and remove USB virus such as autorun.inf virus in your computer.


Other Features:
Autorun Virus Remover can also remove the autorun virus due to which you can’t open your hard disk and USB drive (Pen drive, Memory card) by double clicking. Autorun Virus Remover USB antivirus software to permanently protect offline computer against any USB virus without the need for signature updates. This light and easy to use solution is compatible with all software and doesn’t slow down your computer at all. Version 2.3 build 1006 includes unspecified updates.Nhận xét