Chuyển đến nội dung chính

Password Door. Cho phép/ không cho phép chạy các ứng dụng trên Windows.

Password Door là ứng dụng cho phép bạn thiết lập mật khẩu (Password) để cho phép hoặc không cho phép chạy ứng dụng nào đó trên Windows. Cách sử dụng khá đơn giản: Đầu tiên là tải phần mềm về cài đặt vào máy. Trong quá trình cài đặt, Password Door yêu cầu bạn nhập mật khẩu để thiết lập cho chính chương trình Password Door (nghĩa là người sử dụng phải biết mật khẩu thì mới chạy được chương trình Password Door). Sau khi cài đặt xong, khởi động chương trình:Chọn thẻ Password Manager: trên thẻ này Password Door liệt kê tất cả các ứng dụng hiện có trên máy của bạn. Nhấp Double vào chương trình bạn muốn khóa bằng mật khẩu. Khi đó chương trình sẽ được chuyển sang cửa sổ Protected program và có biểu tượng hình chiếc ổ khóa. Ví dụ: ở đây TDMIT chọn khóa cho chương trình Internet Explorer.
Những chương trình được khóa bởi Password Door khi chạy sẽ được thông báo rằng: "Ứng dụng này đã được bảo vệ bằng mật khẩu. Bạn phải nhập đúng mật khẩu thì mới có thể sử dụng được!"


Việc người sử dụng cần làm là gõ đúng mật khẩu đã thiết lập để chạy chương trình. Muốn gỡ khóa cho chương trình nào thì chạy Password Door, chọn chương trình cần gỡ khóa và nhấn nút Remove. Lưu ý: cẩn thận khi thiết lập mật khẩu, nếu quên mật khẩu sẽ gây nhiều phiền toái lắm đấy!


Tải về: Password Door V8.4 (636 KB)

Nhận xét