Chuyển đến nội dung chính

Your Uninstaller! 2008

Your Uninstaller! 2008 . Chương trình dọn dẹp rác và gỡ bỏ chương trình một cách an toàn. Thích hợp cho việc dọn dẹp bảo trì máy.

YourUninstaller2008.gif

Lưu ý : nếu bạn có dùng chương trình Kaspersky Antivirus thì hãy tạm tắt chương trình để quá trình dọn dẹp rác, xóa rác diễn ra nhanh hơn.

Tải về: Your Uninstaller!2008 (3.65MB)

Nhận xét