Chuyển đến nội dung chính

WinRar 3.7 và WinRar 3.8

Phần mềm chạy trên hệ điều hành Windows dùng để nén và giải nén file, folder. File nén và giải nén chủ lực là dạng RAR. Ngoài ra cũng hỗ trợ nhiều định dạng nén khác. Các file nén được sử dụng trên Web Blog này cũng được nén bằng Winrar.


Tải về:
  1. Bản Winrar 3.7: File Wrar370.exe (1.15MB) + File Keygen.exe (40KB).
  2. Bản Winrar 3.8: File Wrar380.exe (1.18MB) + File RAR Slayer v1.1.exe (118.5KB).


Nhận xét