Chuyển đến nội dung chính

WinCHM v3.41 giúp tạo file *.chm hiệu quả.

WinCHM v3.41 giúp tạo file *.chm hiệu quả. File có dạng *.chm là loại file thường dùng cho các tài liệu hướng dẫn, giáo trình, trợ giúp … có hình thức giống Web nên dễ sử dụng và rất được ưa chuộng.

Tải về: WinCHM v3.41 (4.02MB)

TDMIT

Nhận xét