Chuyển đến nội dung chính

USB FORMAT - Dùng để Format USB

USB Format là công cụ của hãng HP. Chuyên dùng để Format kèm theo tùy chọn tạo file boot hệ thống cho USB mà nếu sử dụng cách Format thông thường thì không thể làm được.

Tải về: USB Format (35KB)

Nhận xét