Chuyển đến nội dung chính

Unlocker 1.8.5 - Xóa những file cứng đầu!

Nếu 1 ngày nào đó trên máy của bạn xuất hiện những file lạ. Bạn muốn xóa nó đi nhưng lại bị thông báo Can not delete … It is being used by another person or program hoặc đại loại như Access is denied. Bạn thực sự muốn xóa chúng? Unlocker sẽ giúp bạn. Sau khi cài chương trình Unlocker (nhỏ gọn chỉ vài trăm Kb). Để xoá 1 file hay thư mục “cứng đầu” nào đó bạn chỉ việc Click phải chuột, chọn Unlocker:

Uncloker01.gif

Tiếp theo bạn chọn hành động cần thực hiện :

Nếu file hoặc thư mục đó đang được ứng dụng khác điều khiển thì 1 cửa sổ sẽ hiện lên danh sách những process đang sử dụng file hoặc thư mục đó. Hãy chọn các process đó (ngoại trừ process có tên là Explorer là process của hệ thống) và nhấn nút Unlock, thế là xong.

Tải về : Unlocker 1.8.5 (191KB)

TDMIT

Nhận xét