Chuyển đến nội dung chính

Tài liệu hướng dẫn giảng dạy tin học văn phòng

Tài liệu hướng dẫn giảng dạy tin học văn phòng của Trung tâm tin học Đại học khoa học tự nhiên gồm các phần: hướng dẫn sử dụng Word, hướng dẫn sử dụng Powerpoint, hướng dẫn sử dụng Excel.

Tải về: Tài liệu hướng dẫn giảng dạy tin học văn phòng (3.85MB)

Nhận xét