Chuyển đến nội dung chính

Tải Fonts - Bộ gõ Tiếng Việt

Bộ gõ tiếng Việt:
 • Download Bộ gõ Vietkey mới bao gồm cả phần chuyển font tiếng Việt sang Unicode dưới dạng file ZIP dung lượng 10 MB
 • Download Bộ gõ Vietkey 2000 dưới dạng file ZIP dung lượng 1 MB
 • Download Bộ gõ VIETKEY 4.09 và một font chữ dạng bitmap (fixfont) dưới dạng file .ZIP, kích cỡ 2 MB.
Font tiếng Việt Unicode:
 • Download Bộ font Unicode dưới dạng ZIP file (dung lượng 5 Mb)
 • Bộ font TCVN:
 • Download Bộ cài font ABC 2.0 trong môi trường Windows dạng file .ZIP, dung lượng 3 MB
 • Download Bộ cài font ABC 2.0 trong môi trường DOS dạng file .ZIP, dung lượng 7 MB
Font Bách khoa TPHCM:
 • Download Bộ font Bách khoa dạng .ZIP, dung lượng 515 KB
Phần bổ sung :

Font VNI:
 • Download Bộ font VNI dạng .RAR, dung lượng 2.61MB
Font Thư pháp:
 • Download Bộ font Thư pháp dạng .RAR, dung lượng 546KB
Font ABC:
 • Download Bộ font gồm 15 font ABC dạng .RAR, dung lượng 513KB
Bộ gõ VietKey 6909:
 • Download Bộ gõ Vietkey 6909 (Phần mềm dùng trong khối nhà nước), dung lượng 9.5MB.
Bộ gõ Unikey 3.6 :
 • Download Bộ gõ Unikey 3.6 dùng tốt cho máy để bàn, xách tay và Server, dung lượng 478KB.
Bộ gõ Unikey 4.0.8 Final :
 • Download Bộ gõ Unikey 4.0.8 dùng tốt cho máy để bàn, xách tay và Server, dung lượng 609KB.

Theo: VDC (Có Sửa Đổi Bổ Sung)

Nhận xét