Chuyển đến nội dung chính

Thủ thuật Registry

Registry là một cơ sở dữ liệu dùng để lưu trữ thông tin về những sự thay đổi, những lựa chọn, những thiết lập từ người sử dụng Windows. Registry bao gồm tất cả các thông tin về phần cứng, phần mềm, người sử dụng. Registry luôn được cập nhật khi người sử dụng tiến hành sự thay đổi trong các thành phần của Control Panel, File Associations, và một số thay đổi trong menu Options của một số ứng dụng, ... Đây là file dạng help *.chm hướng dẫn cách thiết lập thông số cho Registry.

Tải về: Registry.chm (499KB)

Nhận xét