Chuyển đến nội dung chính

MP3 Player Utilities 3.68 chuyển định dạng file Video sang *.AMV

MP3 Player Utilities 3.68 , chương trình dùng để chuyển định dạng file Video sang file Video dạng AMV dùng cho máy MP3, Mp4, Ipod,…

Thao tác đơn giản: chọn file cần chuyển ở mục Input File. Chọn nơi lưu trữ kết quả ở mục Output File. Lưu ý : nhấp Double chuột vào tên File ở mục File Name để cấu hình thêm về: chất lượng hình ảnh, chọn độ rộng x chiều cao màn hình (mục Select screen width and height) cho phù hợp với màn hình của từng loại máy ,..

MP3Player02.gif

Cuối cùng nhấn nút Begin ( nút có 2 mũi tên ) để bắt đầu chuyển đổi. Xem thêm các chức năng khác trong phần Help. Lưu ý : máy phải có DirectX 9 trở lên thì chương trình mới hoạt động.

Tải về : MP3 Player Utilities 3.68 (5.67MB)Nhận xét