Chuyển đến nội dung chính

MathType 6.0 - Phần mềm hỗ trợ gõ công thức toán học chuyên nghiệp.

MathType 6.0 là phần mềm dùng để soạn giáo trình, đặc biệt chuyên dùng hỗ trợ cho việc gõ các công thức toán học phức tạp. Có thể chạy độc lập hoặc dùng kèm Microsoft Office dưới dạng Addin.

Tải về: MathType 6.0 (4.95MB)

Nhận xét