Chuyển đến nội dung chính

Kỷ thuật phần cứng

Tài liệu kiến thức cơ bản về phần cứng máy tính giúp các bạn mới bắt đầu với tin học có điều kiện hiểu biết hơn về máy tính như : các thành phần của máy tính, lắp ráp bảo trì máy tính, thiết lập CMOS, hướng dẫn cài đặt phân vùng đĩa cứng, cài đặt hệ điều hành, cài đặt ứng dụng, ...


Tải về: Kỷ thuật phần cứng (3.28MB)

Nhận xét