Chuyển đến nội dung chính

Hướng dẫn tạo bản cập nhật Offline dùng cho Kaspersky 2009

Tạo Folder C:\KL2009UO (bạn có thể đặt tên tùy ý, ở đây TDMIT đặt KL2009UO là Kaspersky Labs 2009 Update Offline, bản update này sẽ dùng chung cho cả KAV và KIS).

Từ chương trình, nhấn nút SettingsChọn mục Update và nhấn nút Settings…Trên cửa sổ Upddate Settings, Thẻ Source: Chọn mục Kaspersky Lab’s update servers


Trên cửa sổ Upddate Settings, Thẻ Additional: đánh dấu chọn mục Copy updates to folder và nhấn nút Browse… chỉ đường dẫn đến thư mục C:\KL2009UO đã tạo trước ở phần trên.

Nhấn OK để hoàn tất. Cho chương trình chạy cập nhật Online (Update Online) bình thường. Khi cập nhật xong (Update xong) thì các thành phần mới ( Threat Signatures and Program Modules) sẽ được Kaspersky Labs lưu trong thư mục C:\KL2009UO do bạn chỉ định ở trên. Thư mục này có các thành phần như:Việc còn lại là chép thư mục này lưu trữ để dành cập nhật Offline cho các máy tính khác.

TDMIT (Theo www.kaspersky.com)

Nhận xét