Chuyển đến nội dung chính

Goldfish Aquarium V2 - Screen Saver hồ cá cảnh tuyệt đẹp.

Goldfish Aquarium V2 là phần mềm tạo Screen Saver hồ cá cảnh tuyệt đẹp. Có nhiều tùy chọn để bạn có thể chọn lựa. Đặc biệt là tùy chọn không có Zen Bowl hay có Zen Bowl sẽ tạo nên 2 hiệu ứng màn hình hoàn toàn khác nhau.
Nhận xét