Chuyển đến nội dung chính

Folder Lock - Công cụ bảo vệ tính riêng tư của dữ liệu trên máy tính, thiết bị gắn ngoài.

Folder Lock là phần mềm cho phép bảo vệ tính riêng tư của dữ liệu trên máy tính, thiết bị gắn ngoài (USB, Flash, ... ) bằng cách thiết lập chế độ ẩn và đặt mật khẩu. Đặc biệt có cơ chế cho phép đưa chương trình lên USB để có thể chạy và bảo vệ dữ liệu trên USB một cách độc lập. Phiên bản 5.9.5 hỗ trợ rất tốt với USB tuy nhiên phần chương trình dùng trên máy tính không thấy hỗ trợ Hot key. Phiên bản 6.0.5 chạy trên máy tính rất tốt, có hỗ trợ Hotkey nhưng khi dùng trên USB lại có vẻ không ổn, có lẻ do Serial chỉ hỗ trợ đơn người dùng.


Nhận xét