Chuyển đến nội dung chính

DeepFreeze Std v6.20.20.1692 - Đóng băng ổ cứng!

Phần mềm “đóng băng ổ đĩa cứng” ( “ổ cứng bị đóng băng” sẽ trả về trạng thái như lúc bắt đầu đóng băng khi khởi động lại máy).

Tải về: DeepFreeze Std v6.20.20.1692 (4.58MB)

Nhận xét