Chuyển đến nội dung chính

CHM Editor

CHM Editor cho phép bạn hiệu chỉnh file dạng *.chm theo ý muốn hoặc khi bạn cần sao chép một phần nội dung của file *.chm sang các ứng dụng khác như Word hay HTML,… thì bạn không thể Copy và Paste những file ảnh có trong file *.chm sang các ứng dụng khác được. Nhưng dưới sự trợ giúp của CHM Editor bạn có thể copy bất cứ cái gì trong file *.chm bạn cần.

Tải về : CHM Editor (1.4MB)

Nhận xét