Chuyển đến nội dung chính

Adobe Photoshop CS3 Portable

Phần mềm Adobe Photoshop CS3 Portable gọn nhẹ, không cần cài đặt. Chỉ cần tải về , giải nén và lưu trữ vào 1 thư mục nào đó. Nhấp double file Photoshop.exe để chạy chương trình.


Nhận xét