Chuyển đến nội dung chính

Adobe Photoshop CS2 Portable

Phần mềm Adobe Photoshop CS2 Portable gọn nhẹ, không cần cài đặt. Bộ này gồm 2 phần: Adobe Photoshop và Adobe Image nên rất tiện sử dụng.


Nhận xét