Chuyển đến nội dung chính

Adobe Photoshop 7 Portable

Phần mềm Adobe Photoshop 7 Portable gọn nhẹ, không cần cài đặt. Chỉ cần tải về , giải nén và lưu trữ vào 1 thư mục nào đó. Nhấp double file Portable_PS_7.exe để chạy chương trình.


Nhận xét